?

Log in

No account? Create an account
Aug. 14th, 2006 @ 06:19 pm Потайният Кольо
Чак сега разбирам, че Кольо безсрамно и нечестиво си е пуснал нов блог, без изобщо да ни уведоми. Типично в негов стил.
About this Entry
GNUstep