?

Log in

No account? Create an account
Jul. 3rd, 2006 @ 08:34 pm DRM: Defective by design!
About this Entry
GNUstep
From:(Anonymous)
Date:August 10th, 2006 08:38 am (UTC)

За престъпленията

(Permanent Link)
Яворе, достатъчно сме спорили за идеологията и професионализма - аз се прехранвам с професионализъм. Идеологията на фундаментализма принципно ми е чужда и винаги ще бъде така - иначе приемам своите престъпления... Дано някой ден осъзнаете вашите... (Йовко)