?

Log in

No account? Create an account
Jul. 2nd, 2006 @ 04:45 pm Kudos to Yanko Kaneti
Current Mood: thankfulthankful
Янко Канети удуши #340999. Оказаха се няколко неща, все от компетентността на истински разработчик, а не на сульо като мен. Благодарности!
About this Entry
GNUstep