?

Log in

No account? Create an account
Jun. 30th, 2006 @ 09:24 am Български код в nautilus-sendto
Current Mood: happyhappy
За щастие кодът на dkirov беше включен в новата версия на nautilus-sendto. Пуснах последна версия на пакета nautilus-sendto-gajim, която конфликтира с новата версия на n-s и ще затворя #368730 веднага, щом nautilus-sendto 0.7-1 влезе в unstable. Enjoy!
About this Entry
Debian