?

Log in

No account? Create an account
Jun. 20th, 2006 @ 10:12 pm Vim, the editor of the Beast
Current Mood: exhaustedexhausted
Dear Lazyweb,

Когато не съм на работа, чета служебната си поща с Mutt през ssh. Като редактор по подразбиране съм посочил vi, което означава:
yavor@keel:~$ ls -la /usr/bin/vi
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2004-12-01 21:03 /usr/bin/vi -> /etc/alternatives/vi
yavor@keel:~$ sudo update-alternatives --display vi
Password:
vi - status is manual.
link currently points to /usr/bin/vim
/usr/bin/nvi - priority 20
slave vi.1.gz: /usr/share/man/man1/nvi.1.gz
/usr/bin/vim - priority 40
slave vi.1.gz: /usr/share/man/man1/vim.1.gz
Current `best' version is /usr/bin/vim.

Знам, че това е абсолютно кощунствено и неприемливо за миряни от църквата на GNU Emacs, но искам да мога да използвам този редактор поне най-елементарно. Не бих желал да се озова в положението, когато за пръв път го пуснах -- просто не можех да изляза от него. На машините вкъщи отдавна съм минал на nano -- там и без това Vim е достатъчно тежък и муден. Напоследък получавам писма с грозно форматиран текст, който не е вместен в стандартните <80 символа. С Emacs лесно се решава този проблем -- комбинацията M-q автоматично форматира текста до максимума на зададената променлива. Абсолютно убеден съм, че и Vi/Vim/Nvi има такава функция, просто не знам как да разбера коя е. Влизам в ръководството с :help RET и не само, че не мога да намеря това, което ми трябва, ами не мога и да изляза! Vi е като божие наказание...

Help, please!

[LJ изисква всички коментари да са от абонати на системата, което е крайно неприятно. Може да пускате коментари като Anonymous, просто в текста си напишете името (ако желаете, разбира се).]
About this Entry
GNUstep
From:(Anonymous)
Date:June 24th, 2006 06:06 pm (UTC)

[dkirov] Re: ... the editor of the Beast

(Permanent Link)

:set wrap columns=80

Може да си го настроиш на клавишна комбинация, като добавиш във ~/.vimrc следния ред (не знам какво означава М, давам пример с Control):

nnoremap :set wrap columns=80

Ако имаш нужда от форматиране при съставяне на ново писмо, следната команда ще е от полза:

:set textwidth=80 formatoptions+=tcmP.S. потурчване антоним ли е на покръстване ?
From:(Anonymous)
Date:March 5th, 2009 01:25 pm (UTC)

Re: [dkirov] Re: ... the editor of the Beast

(Permanent Link)
Poturchvane ne e antonim na pokrystvane. Etnicheskata i verskata prinadleznost sa dve razlichni neshta.