February 26th, 2009

GNUstep

Предизвикателствата на един отговорник на софтуерен пакет

Ползвам доста японски софтуер. Не е нарочно -- не съм си изградил специално афинитет към него, нито пък считам японските програмисти за изключителни гении. Е, имат някои доста интересни идеи и нестандартно мислене, но същото важи в различна степен и за всички останали. Налага се да ползвам японски софтуер, както и да поддържам неофициални пакети за моята дистрибуция (gNewSense). Свикнал съм да (се опитвам да) чета поща на японски покрай Mew и Wanderlust, но списъците за разработка ми идват в повече.

При японците (както и при французите и руснаците, например) се пише на родния език, дори софтуера да е широко разпространен. Води ли се като "роден" софтуер, пише се на японски. Това по принцип не е проблем, защото обикновено софтуер в тази категория се поддържа в дистрибуциите също от японци, които често са и разработчици в самия проект. Потребителите на такъв софтуер също са предимно японци, защото често има специфични подобрения за владеещите японски/корейски/китайски. Че кой ползва японски браузър и японски пощенски клиент? Хората просто ползват Firefox и Thunderbird -- маркетинговия ефект от MoFo/MoCorp/Google е огромен и оставя своя отпечатък.

Така един скромен отговорник на пакет в дистрибуция (дори и с малко потребители), е изправен пред непосилната задача да "отгатва" намеренията на разработчиците и визията им за бъдещето на програмата, както и коментарите по кръпките. На снимката по-долу Тасака-сан, отговорника за Федора на моя любим уеб-четец Kazehakase, споделя тривиална кръпка, коригираща компилацията на модула за търсене hyper-estraier (което е т.нар. "killer feature" на Kz, между другото):Смущаващото в случая е как Федора допускат издаването на пакет който не може да бъде разпространяван изобщо -- неиздадения Kz 0.5.7 включва код под LGPLv3+ и за целта Kz трябва да промени лиценза си от GPLv2+ на GPLv3(+).
  • Current Mood
    amused amused