?

Log in

No account? Create an account
Jun. 4th, 2007 @ 08:35 am Ново летоброене за Църквата на GNU Emacs
Current Mood: happyhappy
Обявление на изданието на Emacs 22
About this Entry
GNUstep
From:(Anonymous)
Date:June 13th, 2007 02:01 pm (UTC)

Themes

(Permanent Link)
Здравей ,
Коя е темата която ползваш ?
[User Picture Icon]
From:yavorescu
Date:June 13th, 2007 07:11 pm (UTC)

Re: Themes

(Permanent Link)
Сега погледнах и установих, че е “Unearthed”.
[User Picture Icon]
From:yavorescu
Date:June 13th, 2007 07:13 pm (UTC)

Re: Themes

(Permanent Link)
Хм, може би питате за темата на Emacs? Не ползвам теми — единствената промяна е черния фон, който се конфигурира чрез ~/.Xresources.
From:(Anonymous)
Date:June 13th, 2007 09:06 pm (UTC)

Re: Themes

(Permanent Link)
Да точно :)
Питах ви за темата на емакс понеже видях , че има някакъв highlight на текста.

[User Picture Icon]
From:yavorescu
Date:June 13th, 2007 09:13 pm (UTC)

Re: Themes

(Permanent Link)
Това по подразбиране го прави програмата за поща и новини, която ползвам (Wanderlust). Останалите програми от този род също се държат така — Gnus, RMAIL, MH-E, Mew, VM, Cmail — не съм правил нищо специално в това отношение.