?

Log in

No account? Create an account
May. 8th, 2007 @ 12:02 am GCompris 8.3.1 без български звуци :-(
Current Mood: sadsad
About this Entry
GNUstep
From:kaloian
Date:May 8th, 2007 09:36 am (UTC)

Български звуци за GCompris

(Permanent Link)
Познавам човек с хубав глас, който ще се навие да запише звуците. И микрофон ще намеря, не е проблем. Можеш ли обаче да ми дадеш някакъв списък/инструкции какъв материал трябва да се запише?

Ако знам какво трябва да се запише, ще бъде записано до месец.