?

Log in

No account? Create an account
Feb. 8th, 2007 @ 11:23 am Стив Джобс и Digital Restrictions Management
About this Entry
GNUstep
From:(Anonymous)
Date:February 9th, 2007 01:57 pm (UTC)

Re

(Permanent Link)
Ура
Яворе къде се изгуби? Толкова време те нямаше.
Сега по статията
единственото което може да се каже, че явно ще очакваме нови DRM, които са незаобиколими....


------------------------------------------------------------------------

kill_u