?

Log in

No account? Create an account
Feb. 8th, 2007 @ 11:23 am Стив Джобс и Digital Restrictions Management
About this Entry
GNUstep
From:ext_15443
Date:February 8th, 2007 11:01 am (UTC)
(Permanent Link)
Да, трябва да се пляска с ръчички, защото това е реална стъпка към промяна на положението. От морални позиции нищо не може да се постигне. Пък и тоталната отмяна на авторското право не е добра идея.
[User Picture Icon]
From:yavorescu
Date:February 9th, 2007 03:44 pm (UTC)
(Permanent Link)
Фактическото премахване на DRM без отричането му като неетична практика заплашва същите проблеми да се върнат утре в други одежди. Може тогава да не ги разпознаем.

От морални позиции се постига много (напр. операционната система GNU, поне основните компоненти) и това е единствения правилнен път за развитието на едно общество.

"Тоталната отмяна на авторското право" е въпрос, който няма връзка с темата. Елиминаренто на DRM няма да премахне авторското право.