?

Log in

No account? Create an account
Oct. 25th, 2006 @ 06:00 pm LiveJournal.com -- единствената свободна услуга за блогове
Current Mood: curiouscurious
Единствената публично достъпна, която ми е известна. Под "свободна" разбирам не безплатна, а наистина свободна. Ила Петрова се чуди защо българските потребители на LJ мълчали. Ами много просто -- проблем няма, ама никакъв.
  • Информацията, която блогващите публикуват, е публично достъпна. Ако някой иска тя да е предпазена от злонамерени люде, препоръчвам да си води дневника в текстов файл и да го обработва с gpg --encrypt.

  • В LJ има възможност да се въвеждат лични данни като пол, местоположение, Jabber ID и т.н. Това е по желание, така че ако не искате те да попаднат в чужди ръце, просто не ги публикувайте.

  • При регистрация на блог в LJ, задължително трябва да се посочи датата на раждане. Струва ми се, че това е единствената информация, която няма как да бъде защитена. Абсолютно сигурен съм, че и българските, и руските служби за сигурност знаят много добре кога съм роден (както и службите на останалите страни, където съм се подвизавал). Non-issue.


Потребителите на GMail и подобни услуги би трябвало да са доста по-загрижени за данните си и направо да треперят, ако ползват тази услуга за лична или служебна поща.
About this Entry
GNUstep