?

Log in

No account? Create an account
Sep. 5th, 2006 @ 06:23 pm Лицемерието в Дебиан
Current Mood: frustratedfrustrated
About this Entry
Debian
[User Picture Icon]
From:yavorescu
Date:September 6th, 2006 07:52 pm (UTC)

Re: А сега накъде ли? Как накъде -- към GNU!

(Permanent Link)
Не бъркай ентусиазма с това, за което говорим. Ентусиазъм в Дебиан колкото щеш, и непрекъснато се увеличава. Обикновено оъпънсорснатите люде са много ентусиазирани. Дебиан ще се провали, и вече се е провалил като проект, който трябва да отстоява свободата. Техническите аспекти са съвсем друго нещо и там ще се върви напред, няма съмнение. Но това не ме топли.

Проблемите в Дебиан са абсолютно аналогични на проблемите на една друга организация, в която заедно с теб членувахме. ССС предпочете един "празник на софтуерната свобода" да бъде успешен, отколкото да отстоява идеалите, заложени при учредяването.