?

Log in

No account? Create an account
Sep. 4th, 2006 @ 05:55 pm Свободен, но в окови — „клопката на Джава“
Current Mood: thoughtfulthoughtful
Наистина ли е свободна програмата ви или е скована от зависимости, които не са свободен софтуер? Ако пишете свободен софтуер за Уиндоус, то знайте, че той е неизползваем за нас, жителите на прекрасния Свободен свят. Ако пък пишете свободни програми на Джава, използвайки реализацията на "Сън", и си мислите, че са многоплатформени, живеете в голяма заблуда. Реализацията на Джава от "Сън" работи само на една платформа -- тяхната.

Брат ми преведе есето Свободен, но в окови — „клопката на Джава“, което може да ви помогне да вземете важното решение да освободите напълно програмите си.
About this Entry
GNUstep